Om Sydlänk

Vi främjar digitalisering i södra Sverige genom att förenkla tillgången till hållbar och framtidssäker fiber – för alla. Det är vårt sätt att bidra till samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Vi enar södra Sveriges fiberleverantörer och erbjuder på ett enkelt sätt vårt samlade fibernät till våra kunder. Sydlänk är det självklara valet för den som vill ha flexibel fibertäckning av hög kvalitet och är i behov av fiberbaserade tjänster i hela södra Sverige. Kunderna är operatörer, tjänsteleve­rantörer, offentlig verksamhet och andra stora aktörer som täcker hela eller delar av vår region.

Vår stora fördel är att kunden kan vända sig till en part för fiberbaserade tjänster, där man tidigare behövt vända sig till flera. Genom samarbeten med andra regionsöverskridande fiberleve­rantörer får våra kunder smidigt tillgång till fiberförbindelser i hela landet. Med oss blir fiber nära, smidigt och tryggt.

Vårt högre syfte är att bidra till att fler ska ha tillgång till fiber. Genom att vi växer får fler tillgång till bredband. På så sätt underlättar vi digitaliseringen och stärker samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Bakom Sydlänk står idag lokala och starka stadsnät som tillsammans täcker fem regioner. Bolaget Sydlänk AB ägs av Affärsverken i Karlskrona, Bjäre Kraft Bredband, C4 Elnät, Jönköping Energi, Kraftringen, Ljungby Energi, Värnamo Energi, Wexnet och Pingday.

Kontakta oss